Veikla

  • Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų transporto statinių statyba
  • Viešosios infrastruktūros ir sporto paskirties inžinerinių statinių statyba, gerbūvio įrengimas
  • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba, hidrotechnikos statinių statyba
  • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba